Kalite kavramının adı, 1990’lı yılların başından itibaren Türk inşaat, makine ve hammadde sektöründe duyulmaya başlamıştır. Özellikle 1990’lı yıllarda başlayan dönemde bazı taşeron firmaların Doğu Avrupa ve Rusya’nın yeniden inşası sürecinde yurt dışına açılmaları, başarıyla sonuçlanan Avrupa Ekonomik Topluluğu Gümrük Birliği’ne katılma girişimleri ve son olarak günümüzde de sürdürülen Avrupa Birliği’ne katılma çabalarımız ister istemez kalite kavramının her sektörde kendinden söz ettirmesine sebep oldu. Türkiye’de yetişen mühendis sayısının artmasına paralel olarak, 1960'larda inşaat sektöründe meydana gelen patlama ve 1970'lerde özellikle büyük kentlerde gerçekleşen yoğun konut yatırımları, bağımsız olarak çalışan mimar, elektrik ve makine tesisat mühendisleri ile işbirliği yapan ve "statiker" olarak adlandırılan bir mühendis kitlesinin ortaya çıkmasına yol açtı. Önemli endüstri yapıları ile köprü, baraj gibi bayındırlık yapıları alanında Türk mühendislerince sağlanan hizmetler hâlâ sınırlıydı. 1970'lerin ikinci yarısından itibaren Ortadoğu ülkelerindeki büyük potansiyeli iyi değerlendiren Türk inşaat sektörü 1985'den itibaren yurt dışı birikimlerini Türkiye'ye taşımaya başladı. Gelişen ve çeşitliliği giderek artan mühendislik hizmetleri ihtiyacını karşılayabilmek için, holdingler şeklinde kurumsallaşan inşaat grupları, bünyelerinde zamanla bütün mühendislik dallarını içine alan, müşavirlik-mühendislik birimleri oluşturmaya başladılar. Özellikle bu dönemde teknoloji bakımından önemli olan birçok projede Türk mühendislerinin deney birikimlerinin yeterli olmadığı da ortaya çıktı.

Günümüzde bir kültür ve yaşam tarzı olan kaliteye ulaşma ve kaliteyi geliştirme anlayışı, endüstriyel ortamda hak ettiği öneme yaklaşırken; toplam kalite yönetiminin uygulanmadığı örgüt ve şirketlerde kalitenin geliştirilmesi genelde daha çok teknolojik gelişmeler ile sınırlı tutulmakta, yeni teknolojik gelişmeler çıkıncaya kadar mevcut sistem ve kaliteyi muhafaza etmek esas alınmaktadır. İnşaat sektöründeki ilerleme diğer sektörlerle, örneğin bankacılık/finans sektörüyle kıyaslandığında daha yavaş görünmesine rağmen büyük ve orta ölçekli firmaların çoğunda kalite ve toplam kalite yönetimi kavramları konusunda bir aktivite gözlenmektedir. Bu şirketler, hizmette kalite konusunda da uluslararası standartlara ulaşma aşamasındadır.

İşçilikten kaynaklanan sorunların azaltılmasına yönelik eğitim çalışmalarının desteklenmesi yanında, toplam kalite şuurunu üretim sistemi içine yerleştirebilecek uygulamaların etkinleştirilmesinin önemini vurgulayanların yanında, üretimde kalitenin sağlanması koşulunu, performans ölçütlerinin oluşturulması ve bunların performans şartnamelerine dönüştürülmesi ile mümkün olabileceğini ifade edenler de bulunmaktadır.

Modern kalite kavramının ışığında elde edilen veriler göstermektedir ki Türkiye’de yapı sektörü açısından, kalite kavramı, ilk olarak 1990’lı yıllardan itibaren gelişmiştir ve her geçen gün daha fazla firmanın gündemine girmeye başlamıştır. Ancak kalite kavramının algılanışında çeşitli yanılgılar olduğu gözlemlenmektedir.

Modern kalite kavramında insan faktörünün önemi göz önünde tutulduğunda, hizmet kalitesinin önemi vurgulanmalı; kamu kuruluşlarında ve özel sektörde kalite anlayışının profesyonel şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir.

Reel Makina olarak ülke ekonomisine katkıda bulunan, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde, sürdürülebilir kaliteyi olmazsa olmaz olarak görüyoruz. Önceliğimiz müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri en iyi çözüm ortağı olarak sunarak, sürekli müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Sürdürülebilir kaliteli hizmetin, kaliteli iş gücünü ve işçiliği temel aldığına inanıyoruz. Çalışma prensiplerimizi mühendislerimiz, ustalarımız ve tüm çalışanlarımızla beraber oluşturuyoruz. Bu bağlamda tüm çalışanlarımızdan beklentimiz, bütün süreçlerde ve hizmet birimlerinde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere, toplam kaliteyi bir yaşam şekli olarak benimsemeleri ve sürekli iyileştirmenin gereklerini yerine getirmeleridir.

Kişileri öne çıkaran insani yönünü göz ardı etmeden, insanın en değerli varlık veya kaynak olduğunu asla unutmuyor; işçiye, işçiliğe ve kaliteli hizmete önem vermeyi vizyonumuzun esas değerleri arasında tutuyoruz.
hata mesajı ikonu
Lütfen güvenlik testini işaretleyin.
hata mesajı ikonu
Güvenlik testi başarız
hata mesajı ikonu
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
hata mesajı ikonu
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.
hata mesajı ikonu
Bir Hata Oluştu!
hata mesajı ikonu