Özellikle son yıllarda, değişen dünya ile birlikte insanlığın karşı karşıya kaldığı nüfus artışı, iklim değişikliği, kaynakların kıtlaşması, fosil yakıtlara bağımlılık, nesli tükenen türler gibi tehditler sürdürülebilirlik kavramının ön plana çıkmasını sağladı. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşu ve inisiyatif, düzenledikleri çevre ve iklim konferansları, zirveler, paneller, gösteriler ve hatta protestolar ile tehlikeye dikkat çekerek hükümetleri bu konularda harekete geçmeye ve acil önlemler almaya davet ediyor.

Sürdürülebilirliğe verilen önemin artması, her şeyin sıfırdan üretildiği doğrusal ekonomi yerine geri dönüşümün ve tasarrufun ön planda olduğu, doğal kaynakların daha az kullanılarak atık maddelerin ekonomiye geri kazandırılması ve değere dönüştürülmesini ifade eden döngüsel ekonomi modelinin giderek daha fazla benimsenmesini sağlıyor. Düşük karbon ekonomisi ve döngüsel ekonomi modelinde önemli bir güç olan çelik, bilindiği üzere aynı zamanda modern hayatın da vazgeçilmezidir.

Çelik, hayatın her alanında kullanılmasının yanı sıra tamamen geri dönüşüme uygundur. Doğal kaynaklara ihtiyacı azaltan ve daha düşük enerji tüketen malzeme olma özellikleriyle de çelik, insanoğlu var oldukça önem taşıyacak. Çelik ayrıca yenilenebilir enerji, çevre dostu akıllı binalar, düşük karbonlu ulaşım, yakıt tasarruflu ve yeşil enerjili araçlar ile geri dönüşüm tesisleri açısından da alternatifsizdir. Yasal mevzuata uyum, enerji, su ve karbon yönetimi olarak başlayan sürdürülebilirlik yolculuğumuzda uzun dönem güçlü finansal performans ve verimlilik için teknolojik inovasyonu sürdürülebilirliğin ana ilkesi olarak benimsedik. Nüfus artışına bağlı çelik ihtiyacının artacağı dünyamızda Reel Makina olarak küresel 2022 vizyonumuzu çevresel, sosyal ve finans sermayelerimizin sürdürülebilir iş modeli çerçevesinde çalışacak, toplum beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak ve inovasyon kültürünü temel alacak şekilde pozisyonlandırdık. Avrupa standartlarında bir firma olma vizyonumuzu başarmanın koşulu inovasyondur. İleri teknoloji ve katma değerli ürünler üretme üzerine çalışırken çevre ayak izimizin de sıfırlanmasını amaçladık.

Çevrenin korunması ve doğal kaynakların verimli kullanılması modern hayatın ayrılmaz bir parçası; insanlığın gelişiminde önemli bir yeri olan çelik, düşük karbon ekonomisinin temel girdilerinden biridir. Çelik, bugün olduğu gibi gelecekte de %100 geri dönüşüme uygun, doğal kaynaklara ihtiyacı azaltan ve daha düşük enerji tüketen yapısı ile insan hayatında büyük yer kapsayacak. Sürdürülebilir gelecek şekillenirken, teknoloji ve diğer sektörler için kritik önemini koruyan çelik; yenilenebilir enerji, yeşil ve akıllı binalar, düşük karbonlu ulaşım, yakıt tasarruflu ve temiz enerjili araçlar ve geri dönüşüm tesisleri için altyapı gibi pek çok alanda söz sahibi ve vazgeçilemez bir konumda bulunuyor. Hızla değişen ve gelişen dünyada artan nüfus, azalan sınırlı kaynaklar, küresel ısınma, iklim değişikliği gibi nedenler dünyada sürdürülebilirliğin öneminin fark edilmesine ve biraz geç de olsa anlaşılmasına yol açtı.

Reel Makina yeni ekonomik düzende hedef ve stratejilerini belirlerken sürekli teknolojik gelişimin sağlanmasının gerekli olduğuna inanıyor. Bir diğer ifadeyle günümüz dünyasında sürdürülebilirlik, sürekli bir yenilikçi teknolojinin peşinde koşmayı gerektiriyor. Yeni ve fark yaratan teknolojilerin geliştirilmesi sürdürülebilir başarının sağlanması açısından esas olarak görülüyor. 2022 vizyonumuzu çevresel, sosyal ve finansal sermayesini, sürdürülebilir bir iş modeli çerçevesinde çalışacak, toplumsal beklentileri en üst düzeyde karşılayacak ve inovasyon kültürünü temel alacak şekilde pozisyonlandırıyoruz.
hata mesajı ikonu
Lütfen güvenlik testini işaretleyin.
hata mesajı ikonu
Güvenlik testi başarız
hata mesajı ikonu
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
hata mesajı ikonu
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.
hata mesajı ikonu
Bir Hata Oluştu!
hata mesajı ikonu