İzlenebilirlik, üretilecek olan ürünün hammadde aşamasında bir lot numarası tanımlanarak üretime alınması ve mamül durumuna gelene kadar üretim sahasında geçtiği tüm işlemlerin anlık ve doğru olarak kayıt altına alıp tanımlanan lot numaraları altında bu kayıtların tutulmasıdır. Bu sayede üründe oluşan hatanın hangi proseste gerçekleştiğini görebilir ve üretiminizi kontrol altına alabilirsiniz. Sağlıklı bir izlenebilirliğin sağlanabilmesi için üretim sahasında cevaplanması gereken 6 temel soru vardır. Üretilen ürünün kim tarafından üretildiği, ne zaman üretildiği, ne ile üretildiği, neden üretildiği, hangi işlemin yapıldığı ve işlemin nasıl yapıldığı soruları cevaplandığı takdirde üretim sahasında izlenebilirlik sağlanmış olur. Dijital dönüşümün dünyanın gündeminde olduğu şu günlerde tabiki bu işlemleri dijital olarak takip etmek, hem raporlama süresince harcanan zamanı üretime ve gelişmeye ayırmak hem de verinin otonom olarak toplanması açısından önem arz etmektedir.

İzlenebilirlik iki şekilde olur: Lot bazında ve seri no bazında. Lot numarası (bazı kaynaklarda parti numarası diye de geçer) tek seferde üretilen ürünleri ifade eder. A makinasında, örneğin 28 Nisan tarihinde üretilen ürünlere tek bir lot numarası verilir. Üretim adedi 200 ise, 200 adet ürünün tamamına aynı lot numarası verilir. Model numarasını, lot numarasıyla karıştırmamak gerekir. Model numarası üretim makinası ve zamanları değişse de hep aynı kalan bir numaradır, marka gibi düşünülebilir.

Diğer takip seçeneği olan seri no ise, üretilen her bir ürün için ayrı ayrı verilen bir numaradır. Ürünler aynı makine, aynı operatör veya aynı gün üretilmiş olsa da seri numaraları birbirinden farklı olur. Lot ve seri no bir araya geldiğinde, firmanın satmış olduğu tüm ürünlerin geriye dönük izlenebilirliği sağlanmış olur.

İzlenebilirlilikte kaynak işletmede üretilecek bilginin, arz zinciri boyunca bir sonraki işletmeye ürün ile birlikte aktarımı önemli bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla, daha çok bilişim sistemlerindeki gelişmelere paralel olarak, pek çok farklı sistem ve yöntem uygulanabilir. Bunlardan önemli bir bölümü ürünün etiketlenmesi ile ilgilidir.

Barkod ile stok kodu, seri numarası, personel kodu gibi bilgilerin gösterilmesi sağlanabilir. Barkod ürün kimlik bilgisinin sembolik tanımlamasıdır. Arkasında iyi bir yazılım ile desteklendiği takdirde operasyon için en başta doğruluk ve verimlilik artışı olmak üzere sayısız faydalar sağlar.
hata mesajı ikonu
Lütfen güvenlik testini işaretleyin.
hata mesajı ikonu
Güvenlik testi başarız
hata mesajı ikonu
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
hata mesajı ikonu
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.
hata mesajı ikonu
Bir Hata Oluştu!
hata mesajı ikonu