- Rekabet Kavramı
Rekabet kavramı gerek insan ilişkilerinde, gerekse eğitimden ekonomiye hayatın her anında karşılaştığımız bir kavram. Küreselleşmenin tüm dünyayı etkisi altına alması, rekabet kavramının önemini daha da artırıyor. Pek çok tanımı bulunan, genel olarak “karşılıklı yarış” şeklinde ifade edilebilen rekabet kavramının en çok kullanıldığı alanların başında ekonomi bilimi var.
Ekonomi biliminde rekabet kavramının yanı sıra rekabet gücü kavramı da sıklıkla kullanılır. Rekabet, bireysel anlamda olduğu kadar firma düzeyinde ve uluslararası ticarette de önemli bir yere sahip. Günümüzde genel anlamda firmalar ve ülkeler, uluslararası alanda rakiplerine karşı rekabet üstünlüğüne sahip olmak zorundadır. Geçmişten günümüze ülkelerin en önemli amaçlarından biri refah düzeylerini artırmak, kalkınma düzeyini yükselterek gelişmiş ülke haline gelebilmek olmuştur. Kalkınmanın yolunun da sanayileşmeden geçtiği, özellikle 20. yüzyılın başından itibaren herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Geçmişte gelişmiş ülkelerin birçoğu sanayileşme yoluyla gelişmiş ülke haline geldikleri gibi, günümüzde gelişmekte olan ülkelerin de kalkınabilmeleri ve gelişmiş ülkeler düzeyine çıkabilmeleri için sanayileşmeleri şarttır.

- Rekabette Sanayileşmenin Önemi
Sanayileşme sürecinde öncü sektörlerden biri demir çelik sektörüdür. Dünya için olduğu kadar Türkiye için de en temel sektörlerden biri olan bu sektör, pek çok sektöre girdi sağlamasıyla ön plana çıkmaktadır. Demir çelik özellikle otomotiv, inşaat, beyaz eşya, gemi inşası ve savunma sanayinin ana girdisidir. Demir çeliği hammadde olarak kullanan bu sektörler de ülke ekonomileri açısından son derece önemli sektörlerdir. Bu açıdan bakıldığında demir çelik sektörünün önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

- Hammadde Piyasası
Türkiye’deki demir çelik sektörünün küresel pazarlardaki rekabet gücünü ve pazar payını arttırmaya yönelik uygulanması gereken belli başlı stratejiler elbette ki vardır. Bunların en başında yurtiçi hammadde potansiyelinin geliştirilerek hammaddede ithalata bağımlığının azaltılması gelmektedir. Bunun yanında girdi maliyetlerine yönelik düzenlemelerle üretim maliyetlerinin küresel rakiplerle rekabet edilebilir düzeye çekilmesi gerekmektedir. Ayrıca pek çok ülkenin kendi üreticilerini ve iç pazarlarını koruma amacıyla ithalata yönelik tedbirler aldıkları bir ortamda, Türkiye’deki devlet politikalarının üreticiler üzerinde ek maliyetler oluşturmaması ve rakipler karşısındaki dezavantajlı durumu dengeleyecek bir takım önlemler alması da gerekmektedir. En önemli stratejilerden biri de yeni teknolojilere dayalı üretim tesislerine ve AR-GE yatırımlarına gereken önceliğin verilerek uluslararası standartlarda, katma değeri yüksek, kaliteli ve vasıflı çelik üretiminin arttırılmasıdır.
Reel Makina olarak kaliteli hammadde ihtiyacını ithal ederek karşılamaya devam ediyoruz. Avrupa standartlarına uygun üretim politikamızı Ar-Ge yatırımlarımız doğrultusunda sürdürüyor ve her sektör için ihtiyaca göre çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bunun yanısıra Türkiye’nin sanayileşme sürecine katkıda bulunmayı da sürdürüyor, ülkemizin de bir gün hammadde, yarı mamul ve tam mamul ithalatı konusunda öncü ülkelerden biri olacağına inanıyoruz. Tam da bunun için, Türkiye için çalışmaya devam edeceğimize söz veriyoruz.
hata mesajı ikonu
Lütfen güvenlik testini işaretleyin.
hata mesajı ikonu
Güvenlik testi başarız
hata mesajı ikonu
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
hata mesajı ikonu
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.
hata mesajı ikonu
Bir Hata Oluştu!
hata mesajı ikonu